PRIVACYBELEID INTERIM TEAM LEIDER CV

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Interim Team Leider kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Interim Team Leider en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Interim Team Leider verstrekt. Interim Team Leider kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM INTERIM TEAM LEIDER GEGEVENS NODIG HEEFT

Interim Team Leider verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Interim Team Leider uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit scholing.

HOE LANG INTERIM TEAM LEIDER GEGEVENS BEWAART

Interim Team Leider bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Interim Team Leider verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Interim Team Leider worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Interim Team Leider gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Interim Team Leider maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@integraaleren.nl. Interim Team Leider zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Interim Team Leider neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Interim Team Leider maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Interim Team Leider verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Interim Team Leider via petersmit@gmail.com.

Interim Team Leider is als volgt te bereiken:

Adres:
Peter Smit
T.a.v. CV Peter Smit
Eikenweg 28
3741BS Baarn

Telefoon: 06 – 12453966

E-mailadres: petersmit@gmail.com